§1 Postanowienia wstępne

§3 Kontakt ze sprzedawcą

§4 Wymagania techniczne

§5 Informacje ogólne

§6 Zakładanie konta w sklepie

§7 Zasady składania zamówienia

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

§10 Prawo odstąpienia od umowy

§11 Reklamacja i gwarancja

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

§14 Postanowienia końcowe